Excimer Laser

Refraktif  cerrahide  ( Kırma kusurunun cerrahisi ) kullanılan lazerdir. lazer: soğuk ışık olup korneada (0.8mm) lik alandan , sadece uygulandığı alandaki hücre duvarını bozarak 0.25µ (mikron) ‘luk doku kaldırır. Korneanın eğimi ayarlanarak yeni bir yüzey elde edilir. Bu yeni yüzey gözlük numarası kadar olduğundan, şahsın gözlük ihtiyacı ortadan kalkar.

Excimer lazer ‘in göze uygulama yöntemleri :

1-PRK : Kornea yüzeyindeki  epiteli kazıyarak Excimer lazer uygulaması 2-3 gün batma sulanma olur.

2-LASEK : Epitel sulandırılmış alkol yardımı ile kaldırılıp Excimer lazer uygulanır. 2-3 gün batma sulanma olur.  PRK’ dan daha az rahatsızlık verir.

3-EPİ- LASİK :  Bir alet yardımı ile kornea epitelini kaldırarak Excimer lazer uygulamasıdır. 2-3 gün batma sulama olur.  Daha az rahatsız edicidir.

4-LASİK :  En çok uygulanan  yöntemdir. Kornea kalınlığı uygun ise yapılır. Epitel ile birlikte bir miktar stroma kaldırarak uygulanır.  4-6 saat kadar hafif sulanma olur. Hasta için en rahat edici yöntemdir. 6 saat sonra net göremeye başlar.

Bütün uygulamalar ( PRK , LASEK, EPİ –LASİK, LASİK ) Topikal anestezi yani; damla anestezisi ile yapılır.


Kimlere  Excimer lazer uygulanır:


-18 yaş üzeri

-Hipermetropi   + 8.00 diyoptri ‘ye kadar ( sferik ve silindirik değer toplamı +8.00 diyoptriye   

  kadar )

  Miyopi  - 14.00 diyoptri ‘ ye kadar . Ayrıca kırma kusuru derecesi ne olursa olsun mutlaka  

  daha   önce göz topografisi çekilir; (eğer uygun ise Korneanın inceliği, eğimi, irregularitesi    

  v.s.) lazer  uygulanır.

Kimlere Excimer lazer uygulanmaz.

-Genel rahatsızlığı olan  ( Kontrolsüz şeker , kollajen doku hastalığı gibi )

-Hamileliğin ilk 3. Ayı  ve son 3. Ayında sakıncalı olduğu için uygulanmaz.

-Keratokonuslu hastalara

Lens Takanlara Ne Zaman Uygulanır ?

-Ameliyattan önce yumşak lens  1 hafta, sert lens 2 hafta önceden çıkartılmalı ve hiç takılmamalıdır.